Geoportal Krajowy

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych.

Aplikacje mobilne

Aplikacja iMapMobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST.
iMapMobile dla geoportal.gov.pl zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.