Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
tel. +48 22 532 25 31
geoportal@geoportal.gov.pl