Partnerzy Projektu

Głównym celem Projektu ISOK jest stworzenie jednolitego systemu informatycznego, gotowego do powszechnego użycia, celem osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomagającego podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. GUGiK,...