Wprowadzenie

 

Aby uruchomić aplikacje mapową Geoportalu należy:

-w przypadku strony głównej Geoportal.gov.pl kliknąć jeden z kafelków umożliwiających uruchomienie aplikacji w domyślnej konfiguracji. Kafelki dostępne są w środkowym obszarze ekranu 

- w przypadku przebywania na którejś z podstron witryny Geoportal.gov.pl, przyciski umożliwiające uruchomienie aplikacji mapowej dostępne są zawsze w prawej części ekranu.

 

 

 

 

 

Aplikacja internetowa Geoportalu posiada szereg możliwości, aby efektywnie móc je wykorzystywać, należy poznać podstawowe elementy interfejsu użytkownika. Domyślnie Geoportal uruchamia się  w trybie rozszerzonego widoku interfejsu użytkownika z uruchomionym oknem wyszukiwania obiektów geograficznych i adresów.

Widok okna wyszukiwania obiektów geograficznych i adresów.

W skład interfejsu rozszerzonego wchodzą również:  

-Pasek narzędzi nawigacyjnych.

-Przyciski zmiany widoczności kompozycji mapowych Przyciski zmiany kompozycji mapowej

-Przycisk uruchomienia mapy przeglądowej 

-Odnośnik do strony głównej Geoportalu 

-przyciski wyboru trybu interfejsu .

 

Aby korzystać ze wszystkich możliwości Geoportalu należy uruchomić pełny interfejs użytkownika klikając w ikonę  .

Po uruchomieniu pełnego interfejsu użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji jakie oferuje Geoportal. Dostęp do poszczególnych opcji odbywa się poprzez pasek menu, oraz pasek narzędzi do zarządzania.

Widok aplikacji z pełnym interfejsem użytkownika.

 

Instrukcja włączania i wyłączania widoczności poszczególnych serwisów w Geoportalu.

 

Aby użytkownik miał możliwość włączania lub wyłączania poszczególnych serwisów należy uruchomić w aplikacji mapowej tryb pełnego interfejsu. Z paska narzędzi do zarządzania należy kliknąć ikonę uruchomiającą okno zawartość mapy  , zostanie wówczas wyświetlone okno zawierające listę dostępnych serwisów w aktualnej kompozycji mapy.

Okno narzędzia Zawartość mapy.

Aby włączyć serwis należy kliknąć w pole wielokrotnego wyboru ( tak zwany checkbox) gdy serwis jest włączony w polu tym znajduje się symbol ptaszka (). Widoczność serwisów może zależeć również od skali wyświetlanej mapy. Na przykład jeżeli zostanie włączona warstwa Dane ewidencyjne KIIP a zasięg mapy obejmuje zbyt duży obszar dane nie zostaną wyświetlone. 

Widok okna zawartość mapy z włączonymi warstwami: Dane ewidencyjne KIIP, oraz Dane o charakterze katastralnym.

Szcczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji Geoportalu dostępne są w podręczniku użytkownika. Na stronie www.geoportal.gov.pl dostępne są również filmy instruktażowe pokazujący sposób korzystania z poszczególnych funkcji Geoportalu.