Usługa przekształcania WCTS

Usługa przekształcania Web Coordinate Transformation Server (WCTS) pozwala na transformację danych przestrzennych z jednego systemu odniesienia do innego. Tego typu przekształcenia uwzględniają zarówno transformacje proste jak i transformacje odwrotne.