Usługa przeglądania WMS

Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

Usługa pobierania WFS

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) umożliwia pobranie z PZGiK części lub całości poszczególnych zbiorów danych przestrzennych przechowywanych w PZGiK zgodnie z zadanymi kryteriami. Realizacja tej usługi wymaga stosowania standardów, aby pobieranie było...

Usługa przekształcania WCTS

Usługa przekształcania Web Coordinate Transformation Server (WCTS) pozwala na transformację danych przestrzennych z jednego systemu odniesienia do innego. Tego typu przekształcenia uwzględniają zarówno transformacje proste jak i transformacje odwrotne.