Geoportal Krajowy

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych.

Geoportal INSPIRE

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE.

Edytor metadanych

Aplikacja Edytora Metadanych jest aplikacją internetową, której głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi edycji plików metadanych oraz zarządzania już istniejącymi plikami. Obsługiwane funkcjonalności dostępne są poprzez interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Walidator metadanych

Podstawową funkcjonalnością oczekiwaną od Walidatora Metadanych jest weryfikacja zgodności plików metadanych z normami i przepisami wykonawczymi. Biorąc pod uwagę wymagania zapewnienia zgodności z normami ISO serii 19100 za model dziedziny leżący u podstaw funkcjonalności walidatora służą...

Aplikacje mobilne

Aplikacja iMapMobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST.
iMapMobile dla geoportal.gov.pl zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.

Walidator usług i danych

W ramach Systemu Geoportal został udostępniony prototyp aplikacji atomExplorer wspomagającej przeglądanie zawartości oraz pobieranie danych przestrzennych za pomocą usług ATOM.

Do pobrania

Konwerter danych ESRI GRID do ASCII XYZ

Portal BDOT10k

Portal BDOT10k to aplikacja służąca do wizualizacji i analiz danych topograficznych BDOT10k, które wchodzą w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Portal PRNG

Portal PRNG to specjalna aplikacja służąca do przeglądania polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych świata na tle danych przestrzennych. Aplikacja działa w technologii WWW i jest efektem prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Portal dostępny jest pod adresem: ...

Walidator usług i danych

1. Urzędowy walidator usług WMS/WFS Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił walidator powiatowych usług WMS/WFS. Walidator dostępny jest pod adresem: https://walidator.gugik.gov.pl/   Walidator sprawdza poprawność usług WMS/WFS dla zbiorów danych: ...