Geoportal Krajowy

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych.

Geoportal INSPIRE

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE.

Edytor metadanych

Aplikacja Edytora Metadanych jest aplikacją internetową, której głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi edycji plików metadanych oraz zarządzania już istniejącymi plikami. Obsługiwane funkcjonalności dostępne są poprzez interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Walidator metadanych

Podstawową funkcjonalnością oczekiwaną od Walidatora Metadanych jest weryfikacja zgodności plików metadanych z normami i przepisami wykonawczymi. Biorąc pod uwagę wymagania zapewnienia zgodności z normami ISO serii 19100 za model dziedziny leżący u podstaw funkcjonalności walidatora służą...

Aplikacje mobilne

Aplikacja iMapMobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST.
iMapMobile dla geoportal.gov.pl zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.