Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest jednym z podstawowych rejestrów państwowych zawierających informacje o nieruchomościach. Wykorzystywana jest przy realizacji zadań w zakresie: planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych oraz statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami.

Co warto wiedzieć o ewidencji gruntów i budynków?

 1. Podstawą prawną prowadzenia EGiB jest ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne a szczegóły techniczne uregulowane są w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 2. Ewidencja gruntów i budynków zawiera informacje o gruntach i ich właścicielach.
 3. Ewidencja gruntów prowadzona jest w jednostkach szczebla powiatowego tj. starostwach i miastach na prawach powiatu.
 4. Do prowadzenia EGiB wykorzystywanych jest aktualnie 9 różnych systemów informatycznych tj. EwOpis, Ewid2007, Integra, ERGO, KOL, EGBV, KtasterWZ, e-property, Wega, których procentowe wykorzystanie w powiatach przedstawiono poniżej.

Grafika przedstawia wykres kołowy z podziałem na firmy geoinformatyczne

 1. Każdy z systemów informatycznych wykorzystywany do prowadzenia EGiB ma możliwość komunikowania się z Elektroniczną Księgą Wieczystą, rejestrem PESEL i REGON. Jak jest to realizowane technicznie w poszczególnych systemach przedstawiają linki powiązane z nazwą systemu w poniższej tabeli:

  Lp

  System

  EKW

  PESEL

  REGON

  1

  EWOPIS

   

   

   

  2

  TurboEwid

   

   

   

  3

  GEO-INFO

   

   

   

  4

  Ergo

   

   

   

  5

  KOL

   

   

   

  6

  EGBV

   

   

   

  7

  Kataster WZ

   

   

   

  8

  e-property

   

   

   

  9

  Wega

   

   

   

   
 2. Widoczna w geoportalu warstwa „Ewidencja gruntów i budynków” prezentuje dane ewidencji gruntów i budynków, które pochodzą wprost z powiatowych baz danych.

Grafika przedstawiająca widoczność warstwy "Ewidencja gruntów i budynków" w serwisie geoportal.gov.pl

 1. Za połączenie powiatowych baz danych i łączną publikację odpowiada usługa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), która umożliwia wygenerowanie mapy ewidencyjnej dla dowolnego obszaru kraju. Idea funkcjonowania usługi KIEG została przedstawiona na poniższym rysunku.

Grafika przedstawiająca ideę funkcjonowania usługi KIEG

 1. Usługa KIEG może być wykorzystywana do prezentacji danych w dowolnym systemie informatycznym (nie tylko geoportal), który potrafi wykorzystywać standard publikacji danych o nazwie WMS.