Dane ewidencyjne prezentowane na Geoportalu to dane dotyczące gruntów, budynków i lokali prowadzone i udostępniane w postaci usług WMS przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. Ewidencję gruntów i budynków prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego podstawę stanowią komputerowe bazy danych ewidencyjnych.

Dane ewidencyjne udostępniane są przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

Dostępna na Geoportalu ewidencja gruntów i budynków składa się z następujących warstw: 

W celu zachowania czytelności danych usługa WMS prezentująca EGiB domyśłnie widoczna jest w geoportalu w skalach 1:10 000 i większych. 

dane-ewidencyjne-2