Dane ewidencyjne prezentowane na Geoportalu to dane dotyczące gruntów, budynków i lokali prowadzone i udostępniane w postaci usług WMS przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. Ewidencję gruntów i budynków prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego podstawę stanowią komputerowe bazy danych ewidencyjnych.

Dane ewidencyjne udostępniane są przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

Na poziomie serwera powiatowego (miejskiego) udostępniane są trzy podstawowe warstwy:

Starostwa tworząc usługi WMS poszerzają treści o trzy dodatkowe warstwy:

Coraz częściej w usługach WMS prezentujących dane ewidencyjne umieszczane są również warstwy planu zagospodarowania przestrzennego:

dane-ewidencyjne-2