Zgodnie z „Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności", Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jednym ze składników systemu krajowego jest System Identyfikacji Działek Rolnych LPIS. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia dane o charakterze katastralnym w postaci usługi WMS dla obszaru Polski, z wyłączeniem niektórych większych miast np. Warszawa, Kraków (ok. 99% powierzchni kraju).

Udostępniana warstwa zawiera przybliżone informacje dotyczące granic działek ewidencyjnych, jednak mogą być one wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni.

Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków".

dane-o-charakterze-katastralnym