Mapa wektorowa poziomu drugiego (VMapL2) to baza danych geoprzestrzennych o szczegółowości właściwej dla mapy w skali 1:50 000. Dane atrybutowe zebrane zostały z map topograficznych oraz innych źródeł.

Obiekty zgrupowane są w następujących kategoriach tematycznych: granice, rzeźba terenu, hydrografia, przemysł, fizjografia, obiekty socjalno-kulturalne, transport, uzbrojenie terenu i roślinność. Opracowana w układzie współrzędnych „UTM", w systemie odniesienia „WGS 84"

Kartograficzną prezentacją tych danych jest mapa topograficzna w skali 1:50 000 odpowiadająca standardom NATO.

mapy-topograficzne-VMap

Szczegółowe informacje dotyczące map topograficznych dostępne są w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego adresem:
http://www.codgik.gov.pl