Geoportal prezentuje część numerycznych danych wysokościowych zgromadzonych w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą metody cieniowania barwą szarą i za pomocą skali barw hipsometrycznych w postaci usług sieciowych.

Publikowane na Geoportalu numeryczne dane wysokościowe zostały wyprodukowane w ramach projektów ISOK oraz LPIS.

wmts nmt isok grid 1m cieniowanie
WMTS - Numeryczny Model Terenu – Projekt ISOK – GRID1m - cieniowanie

wms nmt isok grid 1m hipsometria
WMS Numeryczny Model Terenu – Projekt ISOK – GRID 1m - hipsometria

wms nmt lpis grid 25m cieniowanie
WMS - Numeryczny Model Terenu – Projekt LPIS - GRID 25m- cieniowanie

wms nmt lpis grid 25m hipsometria
WMS - Numeryczny Model Terenu – Projekt LPIS – GRID 25m - hipsometria

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie numerycznych danych wysokościowych dostępne są pod adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/numeryczny-model-terenu