Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości i obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i lokalizacją określoną za pomocą punktów.

PRNG zawiera następujące klasy obiektów:

  • miejscowość
  • obiekt ukształtowania terenu
  • płynący obiekt wodny
  • stojący obiekt wodny
  • inny obiekt wodny
  • obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego
  • inny obiekt fizjograficzny.

prng-2

PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie PRNG dostępne są pod adresem:
http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/panstwowy-rejestr-nazw-geograficznych.html