Geoportal udostępnia mapy topograficzne znajdujące się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to mapy w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000.

Mapy topograficzne wykonane są w układach współrzędnych  „1942", „1965", „1992", "GUGiK 80" (1:100 000) w systemie odniesień przestrzennych „WGS-84" (vmapL2).

Grafika przedstawiająca fragmenty skanów map topograficznych wykonanych w różnych układach współrzędnych

Szczegółowe informacje dotyczące map topograficznych dostępne są w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/mapy-topograficzne