Serwis geoportal.gov.pl udostępnia dwie grupy usług umożliwiających przeglądanie informacji dotyczących granic działek ewidencyjnych.

Jedną z nich stanowi usługa WMS publikująca dane o charakterze katastralnym.

Drugą grupę stanowią usługi z danych ewidencyjnych publikowanych przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzone przez starostwa  powiatowe i urzędy miast.

Starostwa powiatowe oraz urzędy miast publikują dane ewidencyjne za pomocą usług WMS. Usługi WMS, które zostały zgłoszone do Geoportalu, są zarejestrowane w repozytorium usług. Dane z tych usług mogą być wyświetlane w przeglądarce mapowej Geoportalu, uzupełniając domyślną kompozycję mapową. Wyświetlenie danych z usług powiatowych można włączyć na dwa sposoby: poprzez ręczne dodanie usługi do mapy lub włączenie warstwy „dane ewidencyjne KIIP.Wyświetlone zostaną wówczas dane tylko z tych powiatów których usługi zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi usługi integrującej mWMS Geoportalu. Aby dane z usługi mogły być wyświetlane za pomocą usługi integrującej, usługa musi dostarczać warstwy o odpowiednich nazwach ( dzialki, budynki, numery_dzialek) oraz w odpowiedniej kolorystyce (granice działek - linią błękitną, budynki - linia czerwona, numery działek - czarny tekst z białą obwódką).

 

Ręczne dodanie usługi publikowanej przez starostwo powiatowe lub urząd miasta odbywa się poprzez dodawanie usługi WMS z listy zdefiniowanych usług.

Aby dodać dane z zewnętrznego serwisu WMS należy: uruchomić Geoportal, uruchomić pełny interfejs użytkownika klikając ikonkę największego oczka znajdującego po prawej stronie okna mapy, następnie po kliknięciu w ikonę znajdującą się na belce narzędziowej, otwarte zostanie okno dodawania serwisów. 

\

Dostępne serwisy są pogrupowane w kategoriach tematycznych. Aby wyświetlić listę serwisów z danej kategorii tematycznej należy kliknąć na  znak  przy etykiecie kategorii - dla usług powiatowych etykieta kategorii to ,,KIIP - Powiaty."

Po rozwinięciu listy serwisów należy zaznaczyć wybrany serwis poprzez kliknięcie na pozycję listy. Wybrana pozycja z listy zostanie otoczona niebieską obwódką. Następnie należy kliknąć przycisk . Po uzyskaniu połączenia z serwisem wyświetlona zostanie zakładka ,,Właściwości serwisu''. W zakładce tej można wybrać poszczególne warstwy serwisu, wybrać odwzorowanie kartograficzne a także ustawić stopień przezroczystości dla wyświetlanych danych, domyślnie stopień przezroczystości dla dodawanych warstw WMS ustawiony jest na 50%.

Po kliknięciu przycisku , serwis zostanie dodany jako jedna z warstw kompozycji Geoportlu.

 

Włączenie warstwy Dane ewidencyjne (KIIP)

Aby ułatwić wyświetlanie danych z serwisów zewnętrznych w Geoportalu dostępna jest warstwa Dane Ewidencyjne (KIIP), za pomocą której możliwe jest wyświetlanie danych z wszystkich dostępnych serwisów powiatowych, zgodnych z wytycznymi Geoportalu.

Aby wyświetlić te dane wystarczy uruchomić pełny interfejs użytkownika klikając , wyświetlić okno Zawartość mapy klikając ikonę  oraz aktywować warstwę Dane ewidencyjne KIIP klikając w checkbox  przy nazwie usługi. Dane z usług powiatowych zostaną wyświetlone jeżeli w zasięgu mapy będą znajdować się powiaty których usługi są zgodne z usługą mWMS Geoportalu oraz skala mapy będzie odpowiednia dla danych ewidencyjnych.