20.10.2021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii nagrodzony prestiżową nagrodą „Geospatial World Innovation Award 2021”

Nagrodę przyznano w kategorii „Spatial Data Infrastructure” za ułatwienie dostępu do oficjalnych danych przestrzennych z wykorzystaniem serwisu  www.geoportal.gov.pl  oraz...

Newsletter - 20.10.2021

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

View services of WMS and WMTS

Web Map Service (WMS) is an international standard for dynamic spatial data sharing via Internet where data are published in the form of digital image files. The list of standards is available on...

Download service (WFS)

Web Feature Service (WFS) enables copy of spatial data or such parties to be download based on accepted criteria for selections. Thanks to existing schemas the service does not require the user to...

20.10.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH na prace w 2022 roku

W ostatnim miesiącu podpisane zostały trzy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w roku 2022....

Newsletter-20211018

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

18.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 785 km 2 . Opracowaniu podlegał obszar miast: Świnoujście ...

NEWSLETTER - RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...

18.10.2021 Aktualizacja usług sieciowych dotyczących udostępniania danych osnowy geodezyjnej

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy dane dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, osnowy grawimetrycznej i magnetycznej, dostosowane do zapisów...

Newsletter-20211015

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

15.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: żnińskim, świdnickim, krakowskim, brzeskim, grójeckim, bocheńskim, wielickim, legnickim oraz m. Legnica w dniach 11-13 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług...

15.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego  Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 18 miast o łącznej powierzchni ok. 1885 km 2 wykonane na zlecenie Głównego Urzędu...

15.10.2021 Nowa wersja usług WMS i WFS dla rejestru PRNG

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe wersje usług sieciowych WMS i WFS dla bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG). Nowe usługi wyróżnia podział...

Newsletter - 13.10.2021

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

13.10.2021 Porozumienie GUGiK z KOWR o wymianie danych, usług i wiedzy

W środę, 13 października 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.  W ramach współpracy...

13.10.2021 Strona internetowa GUGiK na platformie www.gov.pl

Stronę internetową Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przeniesiono na platformę www.gov.pl . Odtąd naszą stronę będzie można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/gugik , natomiast...

13.10.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: - województwo mazowieckie: grodziski , żyrardowski , m. Ostrołęka , ...

13.10.2021 XV Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji sieci uzbrojenia terenu

Prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczęła obrad y XV Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” . W...

Newsletter-20211012

Newsletter - Geoportal.gov.pl Newsletter Geoportal.gov.pl ...

12.10.2021 Nowe obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania –> Dane fotogrametryczne” dostępne są nowe obrazy intensywności dla części obszaru województwa lubuskiego. Obrazy...