Back

01.06.2022 Kolejne powiaty rozpoczęły prace wdrożeniowe układu PL-EVRF2007-NH

Cztery powiaty: zawierciański, szczycieński, sierpecki i sandomierski przekazały informację o rozpoczęciu prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH, zaś w powiatach: lipskim, krasnostawskim, lubelskim, parczewskim, proszowickim, tarnowskim, buskim, kazimierskim i mieście Tarnowie nie rozpoczęto jeszcze prac związanych z wprowadzeniem układu PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 264 powiatach, natomiast w 107 powiatach trwają prace wdrożeniowe.

W dalszym ciągu kontynuowane jest wsparcie Głównego Geodety Kraju w zakresie merytorycznym i finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 37 powiatami, zaś z 7 kolejnymi powiatami trwają uzgodnienia ich treści. W 4 jednostkach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniami. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano już   4 827 230,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi  8 239 701,49 zł.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela.xlsx

Ilustracja przedstawia zetawione obok siebie 2 mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.