Back

01.07.2022 Wizyta studyjna w ramach współpracy bliźniaczej dla Mołdawii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zakończyła się pierwsza wizyta studyjna uczestników projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska.

W sesji podsumowującej uczestniczyła p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka.

Podczas wizyty pracownicy GUGiK przedstawili podstawy SDI, przykłady i praktyczne rozwiązania w zakresie usług sieciowych, dane wektorowe i rastrowe na przykładzie serwisu www.geoportal.gov.pl . Mołdawianie zapoznali się m. in. z wykorzystaniem infrastruktury danych przestrzennych w planach zagospodarowania przestrzennego, metodyką pozyskiwania i weryfikacji danych oraz projektami finansowanymi z europejskich funduszy strukturalnych.

Zgodnie z programem wizyty goście poznali także działalność innych jednostek administracyjnych w zakresie SDI w naszym kraju tj. Główny Urząd Statystyczny czy Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie, w którym zaprezentowano jak wygląda prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz miejski system informacji przestrzennej.

Wizyta służyła poznaniu specyfiki funkcjonowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce, z której Mołdawianie będą czerpać inspiracje do rozwijania swojego systemu.

Zdjęcie. 1 p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka z przedstawicielami GUGiK oraz delegacją z Moldawii.

Zdjęcie. 2 p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka z przedstawicielami GUGiK oraz delegacją z Moldawii.

Zdjęcie. 3 Pracownicy GUGiK oraz przedstawiciele różnych instytucji związanych z systemami informacji przestrzennej z Mołdawii podczas dyskusji na temat otwartych danych przestrzennych.

Zdjęcie. 4 Pracownicy GUGiK oraz przedstawiciele różnych instytucji związanych z systemami informacji przestrzennej z Mołdawii podczas dyskusji na temat otwartych danych przestrzennych.

Zdjęcie. 5 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krakowie, pracownicy GUGiK oraz przedstawiciele różnych instytucji związanych z systemami informacji przestrzennej z Mołdawii podczas dyskusji na temat otwartych danych przestrzennych.

Zdjęcie. 6 Pracownicy Gus, pracownicy GUGiK oraz przedstawiciele różnych instytucji związanych z systemami informacji przestrzennej z Mołdawii podczas dyskusji na temat otwartych danych przestrzennych.