Back

02.05.2022 51 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 26 - 29 kwietnia 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 i 5, przystąpiło łącznie 76 osób – w tym jedna osoba, która rozpoczęła egzamin od części szczegółowej.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną (testową) zdawało 75 osób, zdało 71 osób;

Część szczegółową zdawały 72 osoby, zdało 58 osób.

Część ustną zdawało 58 osób, zdało 51 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 51 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 24 - 27 maja 2022 r.

Rys. 1. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Rys. 2. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Rys. 3. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Rys. 4. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.