Back

02.05.2022 Unieważnienie Konkursu na Opracowanie internetowego walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz ogłoszenie nowego Konkursu w tym zakresie

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. Konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych  EGiB, GESUT, BDOT500 złożona została jedna Praca Konkursowa.

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Z uwagi na uzasadnioną potrzebę opracowania przedmiotowego oprogramowania Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ponownym ogłoszeniu Konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych  EGiB, GESUT, BDOT500.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest możliwe do 13 maja 2022 r. (godz.12:00). Natomiast Prace Konkursowe należy składać do 30 czerwca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Konkurs przewiduje możliwość wyłonienia dwóch najlepszych prac, które odpowiednio zostaną nagrodzone kwotami 75 000 zł netto za 1 miejsce w konkursie oraz 50 000 zł netto za 2 miejsce w konkursie. W przypadku niewyłonienia 2 miejsca, praca zwycięska otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 zł netto.