Back

02.06.2022 Warsztaty EuroSDR „Data science in NMCA’s”

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. w formie videokonferencji odbywają się warsztaty EuroSDR pod nazwą „Data science in NMCA’s” współorganizowane przez Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK. Pierwszy dzień warsztatów koncentrował się na wykorzystaniu różnych metod AI w przetwarzaniu i analizach danych geoprzestrzennych, w szczególności danych obrazowych oraz LIDAR. O wyzwaniach i doświadczeniach z wdrażania projektów data science w Urzędach Geodezyjnych i Kartograficznych opowiadali m.in. przedstawiciele IGN z Francji, Uniwersytetu w Kopenhadze, National Land Survey z Finlandii oraz GUGiK. Krzysztof Dworakowski z Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK omówił metodykę automatycznego wykrywania błędów radiometrycznych na zdjęciach lotniczych z wykorzystaniem deep learning wykorzystywaną w kontroli zdjęć lotniczych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ilustracja przedstawia zrzut slajdu tytułowego prezentowanego podczas warsztatów przez GUGIK.

Ilustracja przedstawia zrzut jednego ze slajdów prezentowanych podczas warsztatów przez GUGIK.