Back

04.04.2022 Konkurs na najlepsza prace dyplomowa obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku

Uroczystość rozdania nagród laureatom „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku”, która odbyła się 1 kwietnia 2022 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozpoczął prowadzący wydarzenie dr hab. inż. Janusz Walo - Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Następnie po krótkim przemówieniu Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego wręczono wyróżnionym ufundowane przez sponsorów nagrody. Głos zabrali również przewodniczący 21-osobowej Komisji Konkursowej - prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński oraz prezes Softline Plus – Jerzy Biegalski. Transmitowane online wydarzenie zakończyły prezentacje laureatów pierwszych miejsc.

Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej strony fragment prezentacji podczas wydarzenia, a po prawej przemawiający Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Sponsorami nagród w konkursie byli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Geo-System Sp. z o.o., Geobid Sp. z o.o., Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Hexagon, Softline Plus oraz ESRI Polska Sp. z o.o. Nagrody ufundował również „Przegląd Geodezyjny”.

Zaproszeni goście oraz laureaci "Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku"

W edycji 2020/2021 zgłoszono łącznie 53 prace, z czego warunki formalne spełniało 49 prac: 25 magisterskich oraz 24 inżynierskie.

Zaproszeni goście oraz laureaci "Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku"

Laureatami zostali:

 • w kategorii prace magisterskie:
  • I miejsce: Maciej Grzymała “Analiza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz
  • II miejsce: Krzysztof Karol Książek “Analiza wrażliwości sieci kontrolnej w aspekcie minimalnego wykrywalnego przemieszczenia”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Sławomir Łapiński
  • III miejsce: Dorota Harężlak “Statystyczne metody wykrywania obserwacji odstających”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr hab. inż. Edward Preweda
 • w kategorii prace inżynierskie:
  • I miejsce: Mateusz Grzegorz Piskorski „Analiza międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych odbiorników GNSS dla obserwacji kodowych na podstawie danych sieci stacji referencyjnych IGS”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz
  • II miejsce: Kamil Bartosik „Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do poprawy rozdzielczości przestrzennej zdjęć lotniczych”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska,
  • III miejsce: Łukasz Polakiewicz „Proces regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące drogi publiczne na przykładzie Gminy Miejskiej Legionowo” , Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Robert Łuczyński

Zaproszeni goście oraz laureaci "Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku"