Back

04.04.2022 Statystyka pobierania danych w marcu

W marcu 2022 r. pobrano ponad 39 TB otwartych danych przestrzennych, a średnio użytkownicy pobierali prawie 1,27 TB danych dziennie.

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl.  Od chwili uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już prawie 1091 TB, a szczegółowa statystyka przedstawiona jest na załączonym wykresie. Instrukcja dotycząca pobierania danych znajduje się na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający otwarte dane przestrzenne pobierane co miesiąc od sierpnia 2020 r. (w terabajtach) z podziałem na miesiące. Pobrano następującą ilość danych: 08.2020 - 68,57; 09.2020 - 53,89; 10.2020 - 120,35; 11.2020 - 40,56; 12.2020 - 34,15; 01.2021 - 41,88; 02.2021 - 26,38; 03.2021 - 34,9; 04.2021 - 28,45; 05.2021 - 47,48; 06.2021 - 57,8; 07.2021 - 69,54; 08.2021 - 60,14; 09.2021 - 85,55; 10.2021 - 48,38; 11.2021 - 53,41; 12.2021 - 51,39; 01.2022 - 82,42; 02.2022 - 46,41; 03.2022 - 39,22.