Back

06.02.2023 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju 3 lutego 2023 r. ogłosił przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k dla 40 powiatów na obszarze 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w podziale na następujące części i etapy:

Nr części

Nr etapu

Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Termin wykonania

1

1

lubelskie

świdnicki

26.06.2023

2

lubelskie

łęczyński

18.07.2023

3

lubelskie

krasnostawski

21.08.2023

4

lubelskie

chełmski

25.09.2023

lubelskie

Chełm

25.09.2023

2

1

lubelskie

janowski

26.06.2023

2

lubelskie

kraśnicki

18.07.2023

3

lubelskie

biłgorajski

21.08.2023

4

lubelskie

zamojski

25.09.2023

lubelskie

Zamość

25.09.2023

3

1

lubelskie

opolski

26.06.2023

2

lubelskie

puławski

18.07.2023

3

lubelskie

lubartowski

21.08.2023

4

lubelskie

lubelski

25.09.2023

lubelskie

Lublin

25.09.2023

4

1

lubelskie

rycki

26.06.2023

2

lubelskie

łukowski

18.07.2023

3

lubelskie

bialski

21.08.2023

lubelskie

Biała Podlaska

21.08.2023

5

1

mazowieckie

pułtuski

26.06.2023

mazowieckie

żuromiński

26.06.2023

2

mazowieckie

przasnyski

18.07.2023

3

mazowieckie

legionowski

21.08.2023

4

mazowieckie

ciechanowski

25.09.2023

6

1

mazowieckie

żyrardowski

26.06.2023

2

mazowieckie

przysuski

18.07.2023

3

mazowieckie

sokołowski

21.08.2023

4

mazowieckie

otwocki

25.09.2023

mazowieckie

piaseczyński

25.09.2023

7

1

podlaskie

sejneński

26.06.2023

podlaskie

Suwałki

26.06.2023

2

podlaskie

hajnowski

18.07.2023

3

podlaskie

augustowski

21.08.2023

4

podlaskie

bielski

25.09.2023

8

1

warmińsko-mazurskie

szczycieński

26.06.2023

2

warmińsko-mazurskie

ostródzki

18.07.2023

3

warmińsko-mazurskie

mrągowski

21.08.2023

warmińsko-mazurskie

nidzicki

21.08.2023

warmińsko-mazurskie

iławski

21.08.2023

4

warmińsko-mazurskie

olsztyński

25.09.2023

 

Zasięg terytorialny ogłoszonych przetargów przedstawia ilustracja:

Ilustracja przedstawia zasięg terytorialny ogłoszonego przetargu na aktualizację zbiorów danych BDOT10k - zakres 1.

Termin składania ofert mija 2 marca 2023 r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList