Back

06.02.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę z 2022 roku o powierzchni około 24 528 km2 o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. dla części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z zasięgiem nowo przyjętych danych dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

 

 

Nowo przyjęta ortofotomapa dostępna jest w usługach przeglądania WMTS i WMS ORTO STD. Pliki ortofotomapy można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Zakopane w usłudze Ortofotomapa STR.