Back

06.05.2022 Wszystkie powiaty posiadają usługę WFS dotyczącą danych z ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już wszystkie jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępnia usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty, na której zaznaczone kolorem niebieskim są powiaty umożliwiajace pobieranie pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków.

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić ich adresy do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Dzięki udostępnionym usługom już w najbliższym czasie Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępni jedną usługę WFS integrującą dane geometryczne ewidencji gruntów i budynków z całej Polski.