Back

07.04.2022 Opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

W ramach pracy konkursowej uczestnicy konkursu mają przygotować:

1) opis działania poszczególnych elementów systemu,

2) wykaz wymagań fakultatywnych oraz dodatkowych, które będzie spełniała aplikacja,

3) projekt interfejsu użytkownika.

Szczegółowy opis wymagań zawarty jest w Opisie Przedmiotu Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Cechy i funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania będą dodatkowo punktowane.

Nagrodą w niniejszym konkursie jest zaproszenie uczestnika konkursu / autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania aplikacji na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Prace konkursowe należy składać do 4 maja 2022 r. (godz. 12:00).

Więcej informacji na platformie do zamówień publicznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/57082/details

Ilustracja przedstawia zrzut z platformy zamówień publicznych z widocznym postępowaniem na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k