Back

07.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl dla obszaru całego kraju

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tym samym, wizualizacje kartograficzne BDOT10k są już dostępne dla obszaru całego kraju.

Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k.