Back

07.06.2022 Prezentacja dotycząca wdrożenia układu wysokościowego EVRF na XXVI Międzynarodowych Polsko – Czesko – Słowackich Dniach Geodezji

W sobotę,  4 czerwca 2022 r. w trakcie ostatniego dnia konferencji naukowo–technicznej XXVI Polsko–Czesko–Słowackich Dni Geodezji pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawili wyniki wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w Polsce.

Katarzyna Kalinczuk-Stanałowska oraz Jarosław Somla  z Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK przedstawili problematykę wdrażania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie kraju wraz z aktualnym stanem realizowanych prac.

Tematyka prezentacji miała charakter uniwersalny, ponieważ zarówno Czechy, jak Słowacja stoją przed zadaniem implementacji europejskiego sytemu wysokościowego jako obowiązującego w krajach Unii Europejskiej.

Wystąpienie było okazją do przedstawienia rozwiązań organizacyjnych oraz metodologii wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH zastosowanych  Polce, a także do wzajemnej wymiany doświadczeń. 

Slajd tytułowy z przedstawionej prezentacji                                                                             

Slajd z przedstawionej prezentacji dotyczący wsprcia finasnowego udzielonego przez GGK