Back

08.02.2023 Zaktualizowane zbiory BDOO dostępne do pobrania

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie FME oraz ESRI.

Zaktualizowane zbiory BDOO w postaci paczek danych dla poszczególnych województw, jak i w paczce dla całego kraju, obecnie można pobrać ze strony www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane do pobrania - Topografia - Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych. Dane są dostępne w formacie GML. Zaktualizowane zostały również usługi przeglądania WMS i WMTS prezentujące BDOO.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący skorowidze umożliwiające pobranie zaktualizowanych zbiorów BDOO.

Do wizualizacji danych BDOO można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS zaktualizowaną wtyczkę „BDOO_GML”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

Zrzut ekranu z programu QGIS przedstawiający sposób włączania wtyczki do wizualizacji BDOO.