Back

08.04.2022 Drugi dzień spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Prezentacją „Stan wdrożeń mechanizmu ZSIN dotyczącego przepływu zawiadomień między księgami wieczystymi a jednostkami prowadzącymi ewidencję gruntów i budynków”

rozpoczął się drugi dzień Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. W konferencji w formie hybrydowej bierze udział blisko 900 osób - ok. 300 stacjonarnie oraz 600 zdalnie - Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników.

Rys. 1 Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sali konferencyjnej.

Rys. 2 Zdjęcie przedstawia Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Marcina Adamowicza prezentującego informacje na temat ZSIN.