Back

08.12.2021 Ponad 2300 uczestników szkolenia „Wykorzystanie serwisu www.geoportal.gov.pl w działaniach samorządów gminnych”

Szkolenie zorganizowane 8 grudnia 2021 r. otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wprowadzając uczestników w tematykę szkolenia. Następnie przedstawiciele samorządów gminnych mogli zapoznać  się z danymi i funkcjonalnościami rządowego portalu mapowego www.geoportal.gov.pl przeznaczonego dla obywateli, przedsiębiorców, naukowców, ale także dla administracji rządowej i samorządowej. Uczyli się również jak korzystać z zgromadzonych w portalu danych przestrzennych o charakterze urzędowym (mapy) z całej Polski, które w tak przystępnej formie nie są dostępne w żadnym innym miejscu.

Dotąd podczas szkoleń przybliżaliśmy serwis www.geoportal.gov.pl kilku tysiącom osób z instytucji państwowych i samorządów. Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje podobne szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze szkolenia, na którym widać planszę z tytułem szkolenia oraz prowadzących szkolenie

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze szkolenia, na którym widać planszę z tytułem prezentacji oraz Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego oraz słuchające inne osoby prowadzące szkolenie

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze szkolenia, na którym widać zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl i prowadzącego szkolenie Piotra Perza

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze szkolenia, na którym widać zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl i prowadzącego szkolenie Adama Jabłońskiego