Back

09.05.2022 Nowa wersja usługi WMS dla rejestru nazw geograficznych RP

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową wersję usługi sieciowej WMS dla bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) w zakresie rejestru nazw geograficznych RP.
Usługę WMS dla danych PRNG wyróżnia zmieniona wizualizacja prezentowanych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. W poszczególnych warstwach tematycznych zmieniono styl sygnatur oraz format etykiet nazw geograficznych.  
Jednocześnie, zdefiniowano widoczność nazw geograficznych według określonej skali wyświetlania dla poszczególnych obiektów. Wszystkie nazwy zawarte w PRNG są wizualizowane w skali większej od 1:25 000.
Powyższe zmiany w wizualizacji danych PRNG mają na celu poprawę czytelności prezentacji i identyfikacji nazw według rodzaju miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz według statusu nazwy (urzędowa, zestandaryzowana, niestandaryzowana).
Zawartość rejestru PRNG w usłudze WMS można przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw: Dane topograficzne → Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z uruchomioną usługą przeglądania danych PRNG w zakresie nazw geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej.