Back

09.05.2022 Rusza przetarg na okresowy przegląd osnowy grawimetrycznej kraju

Ogłosiliśmy przetarg na okresowy przegląd i konserwację osnowy grawimetrycznej na terenie kraju wraz z uzupełnieniem znaków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu i konserwacji wszystkich punktów osnowy grawimetrycznej na terenie kraju oraz zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów w miejsce znanych punktów zniszczonych wraz z opracowaniem projektu technicznego uzupełnienia osnowy i stabilizacją znaków.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na platformie eZamawiający, pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/59727/details.

 

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z rozmieszczeniem punktów osnowy grawimetrycznej przewidzianych do opracowania w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego.