Back

09.05.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl dla obszaru całego kraju

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 – dla obszaru województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i lubuskiego. Tym samym, wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 są już dostępne dla obszaru całego kraju, w sumie jest to 4421 arkuszy.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k.