Back

09.06.2022 Alicja Kulka, p.o. GGK na XXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

W Mikołajkach 8 i 9 czerwca 2022 roku spotykają się włodarze powiatów, miast na prawach powiatu, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i eksperci. Gościem XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich jest Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju. Doroczne Zgromadzenie Ogólne, czyli spotkanie najwyższego organu Związku Powiatów Polskich, jest okazją do omówienia podczas obrad między innymi problematyki  geodezji i kartografii oraz merytorycznej dyskusji.

Alicja Kulka, p.o. GGK przemawia podczas otwarcia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Stół prezydialny i słuchacze podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Alicja Kulka, p.o. GGK przemawia podczas otwarcia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Alicja Kulka, p.o. GGK witana kwiatami podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich