Back

09.06.2022 Nowe zdjęcia lotnicze z 2022 roku dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze dla m. Konstancin-Jeziorna (1057 sztuk) wykonane w 2022 roku, o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.