Back

09.06.2022 Prezentacja projektów GUGiK podczas konferencji „Systemy odniesień przestrzennych — podstawy geodynamiczne, aktualne realizacje oraz kierunki rozwoju”

W Grybowie 8-10 czerwca 2022 r. odbywa się konferencja naukowo-techniczna pt.: „Systemy odniesień przestrzennych — podstawy geodynamiczne, aktualne realizacje oraz kierunki rozwoju”

Konferencja jest organizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pod patronatem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk oraz Głównego Geodety Kraju.

Tematyka konferencji dotyczy zagadnień z zakresu geodezji wyższej, geodynamiki, grawimetrii oraz sieci osnów podstawowych. Podczas konferencji pracownicy Wydziału Geodezji i Systemu Odniesień Przestrzennych Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK prezentują trzy zagadnienia:

  1. V kampania modernizacyjna podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej – omówienie podstawowych  założeń projektu modernizacji osnowy
    Autorzy: Ewa Kałun, Jarosław Somla
  2. System ASG-EUPOS  - stan aktualny oraz wyzwania na najbliższe lata
    Autorzy: Szymon Wajda, Aneta Mielczarczyk, Jarosław Somla
  3. Opracowanie modelu quasi-geoidy PL-geoid2021 -  omówienie wyników konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w 2021 r.
    Autorzy: Katarzyna Kalinczuk-Stanałowska, Aneta Mielczarczyk

Na zdjęciu Jarosław Somla, Naczelnik Wydzału GSOP w trakcie prezentacji na temat V kampanii modernizacyjnej podstawowej osnowy wysokościowej.

Na zdjęciu Aneta Mielczarczyk, Specjalista Wydzału GSOP w trakcie prezentacji na temat opracowania modelu quasi-geoidy PL-geoid2021.