Back

10.06.2022 Alicja Kulka, p.o. GGK spotkała się z Geodetami Województw

W Młodzikowie, w województwie wielkopolskim, 9 – 10 czerwca 2022 r. odbyła się narada szkoleniowa Geodetów Województw. Zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka przyjęła również Alicja Kulka p.o. Główny Geodeta Kraju. Podczas spotkania poruszano wiele bardzo istotnych kwestii związanych z realizacją zadań zleconych marszałkom województw oraz współpracy w tym zakresie z Głównym Geodetą Kraju. W merytorycznej dyskusji związanej z aktualizacją bazy BDOT10k, jak również zadaniami wynikającymi z nowelizacji rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych wzięła również udział Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK Anna Bober.

Zdj.1. Zdjęcie przedstawia spotkanie Alicji Kulki, p.o. GGK z Geodetami Województw

Zdj.2. Zdjęcie przedstawia spotkanie Alicji Kulki, p.o. GGK z Geodetami Województw

Zdj.3. Zdjęcie grupowe osób biorących udział w spotkaniu Alicji Kulki, p.o. GGK z Geodetami Województw

Zdj.4. Zdjęcie przedstawia powitanie Alicji Kulki, p.o. GGK przez Geodetów Województw