Back

12.05.2022 Podpisano umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 12 maja 2022 r. zawarł 8 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 4. W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru województw:

  • kujawsko-pomorskiego: brodnicki, inowrocławski, nakielski;
  • łódzkiego: wieluński;
  • mazowieckiego: radomski;
  • śląskiego: lubliniecki, myszkowski, pszczyński;

Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia powiaty, dla których podpisane zostały umowy na aktualizację zbiorów danych BDOT10k.

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych → BDOT10k”.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia widok usługi "Monitoring pozyskiwania danych" w zakresie realizowanej i planowanej przez GUGiK i UM aktualizacji zbiorów BDOT10k w 2022 roku.