Back

13.04.2022 Uczestnicy Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wsparli naukę ukraińskich dzieci

Dziękujemy uczestnikom Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 7-8 kwietnia 2022 r., którzy odpowiedzieli na nasz apel i wsparli naukę ukraińskich dzieci biorąc udział w zbiórce przyborów szkolnych. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Robert Cieszyński przekazał dary przedstawicielom Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy im. Synów Pułków, gdzie do szkoły podstawowej i liceum uczęszcza już 75 uczniów z Ukrainy.

Rys. 1. Zdjęcie, na którym Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Robert Cieszyński przekazuje dary przedstawicielom Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy im. Synów Pułków

Dary trafiły także do dzieci uczących się w szkołach podwarszawskich miejscowości.

Rys. 2. Ilustracja przedstawia podziękowanie za dary od Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy im. Synów Pułków.

Podziękowania

Decyzją Głównego Geodety Kraju materiały konferencyjne (notesy i długopisy), które miały być użyte podczas konferencji zostały także przekazane ukraińskim dzieciom.

Rys. 3. Zdjęcie przedstawiające dwie ukraińskie dziewczynki korzystające z podarowanych przybowów szkolnych