Back

13.06.2022 XLV Rajd Geodetów pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju

Organizowany tradycyjnie przez Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie Rajd Geodetów odbył 10 -12 czerwca 2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Tęcza w Jabłonowcu. Zwycięzcą XLV Rajdu Geodetów zostało „Najlepsze konsorcjum firmowo branżowe Skoczybruzdy”, któremu puchar Głównego Geodety Kraju wręczył Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK Jarosław Zembrzuski.

Już od  45 lat impreza cieszy się dużą popularnością środowiska geodezyjnego głównie z województwa mazowieckiego, ale również i innych regionów Polski. W Rajdzie uczestniczyło ponad 100 geodetów i sympatyków reprezentujących firmy geodezyjne, administrację, uczniów. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje na trasach nocnych i dziennych. Uczestnicy rywalizowali podczas zawodów sportowo - rekreacyjnych i konkursu wiedzy. Odbyło się także szkolenie z zakresu wykorzystania otwartych danych geodezyjnych i nowoczesnych metod pomiarowych. W uroczystym zakończeniu Rajdu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz szefowie firm geodezyjnych.

Puchary - nagrody dla zwycięzców XLV Rajdu Geodetów

Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK Jarosław Zembrzuski przemawia z pucharem GGK w ręce

Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK Jarosław Zembrzuski wręcza puchar GGK przedstawicielowi zwycięskiej drużyny

Zdjęcie grupowe uczestników XLV Rajdu Geodetów.