Back

14.06.2019 Ortofotomapa województwa podkarpackiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm dla obszaru województwa podkarpackiego. Jest to już trzecie województwo, po lubelskim i kujawsko-pomorskim, dla którego opublikowano ortofotomapę w takiej rozdzielczości.

Ortofotomapa została wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako jedno z zadań w projekcie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z harmonogramem pozyskiwania nowej ortofotomapy dla kolejnych obszarów można zapoznać się w Geoportalu w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych”.