Back

15.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa lubelskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są już wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali
1:25 000 w formacie PDF dla obszaru całego województwa lubelskiego. Dane będą sukcesywnie udostępniane dla kolejnych województw.

Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k w skali 1:25000 dla miasta Chełm.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” - „1:25 000” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25000.