Back

20.04.2022 Mapy ogólnogeograficzne, geomorfologiczne i krajobrazowe dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze -> Topografia” zaktualizowaliśmy  warstwę „Mapy ogólnogeograficzne” przedstawiającą zasięg, aktualność i format danych dostępnych map ogólnogeograficznych.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut z Geoportalu z włączoną warstwą prezentującą skorowidz map ogólnogeograficznych

Natomiast w grupie warstw „Skorowidze -> Opracowania tematyczne”, dodaliśmy nowe warstwy „Mapy geomorfologiczne” oraz „Mapy krajobrazowe”.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut z Geoportalu z włączoną warstwą prezentującą skorowidz map geomorfologicznych