Back

21.04.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił kolejny przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 5. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 5 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego dla 14 powiatów w podziale na następujące części:

ZAKRES NR 5 – termin wykonania 17.10.2022 r.

1

kujawsko-pomorskie

bydgoski

2

kujawsko-pomorskie

świecki

3

kujawsko-pomorskie

toruński

4

kujawsko-pomorskie

włocławski

5

łódzkie

opoczyński

6

łódzkie

piotrkowski

7

łódzkie

radomszczański

8

mazowieckie

Warszawa

9

opolskie

opolski

10

śląskie

częstochowski

11

śląskie

kłobucki

12

śląskie

wodzisławski

13

śląskie

zawierciański

14

śląskie

Częstochowa

 

Zasięg terytorialny ogłoszonych przetargów przedstawia ilustracja:

Ilustracja przedstawia zasięg terytorialny ogłoszonego przetargu na aktualizację zbiorów danych BDOT10k - zakres 5.

Termin składania ofert mija 20 maja 2022 r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych