Back

21.04.2022 Umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 19 kwietnia 2022 r. zawarł kolejne 4 umowy w ramach ogłoszonego
w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 1 i 2.

W ramach tych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru województw:

  • kujawsko-pomorskiego: grudziądzki;
  • łódzkiego: brzeziński, poddębicki;
  • śląskiego: m. Zabrze;

Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

   Ilustracja przedstawia powiat woj. kujawsko-pomorskiego, dla którego podpisana została umowa na aktualizację zbiorów danych BDOT10k.Ilustracja przedstawia powiaty woj. łódzkiego, dla których podpisane zostały umowy na aktualizację zbiorów danych BDOT10k. Ilustracja przedstawia powiat woj. śląskiego, dla którego podpisana została umowa na aktualizację zbiorów danych BDOT10k.

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych - BDOT10k”.

Ilustracja przedstawia widok usługi "Monitoring pozyskiwania danych" w zakresie realizowanej i planowanej przez GUGiK i UM aktualizacji zbiorów BDOT10k w 2022 roku.