Back

21.06.2022 Seminarium „Wyzwania współczesnego budownictwa”

Seminarium zorganizowane zostało przez Ministra Rozwoju i Technologii.

W pierwszej części wydarzenia, w debacie udział wzięli przedstawiciele MRiT oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania dot. uproszczonej procedury budowy domu do 70 m kw.

W drugiej części seminarium wystąpili przedstawiciele GUGiK, omawiając dwa tematy.

W pierwszej prezentacji Jarosław Zembrzuski, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawił najważniejsze usługi danych przestrzennych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przykłady ich wykorzystania w systemach informatycznych państwa. Zaprezentowane zostały również udogodnienia wynikające z zastosowania standardowych usług sieciowych, w tym integracja danych pochodzących z wielu źródeł.

 

Marcin Adamowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zaprezentował wykorzystanie serwisu www.geoportal.gov.pl jako centralnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej pośredniczącego w dostępie do danych przestrzennych i związanych z nimi usług. Celem serwisu jest bezpłatne udostępnianie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej z urzędowych rejestrów gwarantujących jej jakość, aktualność i wiarygodność.

zdj. 1 Rozpoczęcie seminarium „Wyzwania współczesnego budownictwa” - widok na tytułowy slajd prezentacji.

zdj. 2 Jarosław Zembrzuski, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podczas swojej prezentacji na seminarium „Wyzwania współczesnego budownictwa”.

zdj. 3 Jarosław Zembrzuski, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podczas swojej prezentacji na seminarium „Wyzwania współczesnego budownictwa”.

zdj. 4 Marcin Adamowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podczas swojej prezentacji na seminarium „Wyzwania współczesnego budownictwa”.