Back

22.06.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem drugiej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa małopolskiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.

Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w formacie PDF. Opracowania są realizowane w pełni automatycznie na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz Numerycznego Modelu Terenu. Wizualizacje są tworzone w darmowym oprogramowaniu QGIS, natomiast generowanie warstwic w  oprogramowaniu FME firmy Safe Software.

W ramach obecnej wersji wizualizacji wniesiono poprawki m.in. w zakresie:

  • Prezentacji nazw ulic
  • Prezentacji części symboli
  • Prezentacji granic jednostek administracyjnych
  • Sposobu generowania i stylu warstwic
  • Generowania narożników arkuszy
  • Nazw obiektów fizjograficznych
  • Wizualizacji legendy i opisu pozaramkowego

Rys1. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z przykładową wizualizacją kartograficzną BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru Zakopanego.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”w grupie warstw „Dane do pobrania à „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

 

Rys2. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący sposób pobierania wizualizacji kartograficznych BDOT10k.

Jednocześnie przypominamy, że na obecnym etapie wizualizacje te nie są mapą topograficzną, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obecnie dostępne wizualizacje są projektem pilotażowym i będą aktualizowane z uwzględnieniem korekt w prezentacji danych.